Terug

Clinical testing

Tijdens de opleidingen in dit domein kunnen de deelnemers hun inzicht en vaardigheden in clinical testing en drug development vergroten.

Klinisch onderzoek is een belangrijk domein van de gezondheidswetenschappen. Het belangrijkste deel van klinisch onderzoek zijn de klinische studies. In klinische studies onderzoekt en bevestigt men de veiligheid en doeltreffendheid van nieuwe geneesmiddelen, diagnostica en medische hulpmiddelen vooraleer ze vermarkt worden.

Wat doet een Clinical Research Associate (CRA)?

Een Clinical Research Associate (CRA) helpt met de opzet, de voorbereiding, de planning, de uitvoering en de revisie van een klinische studie en verzekert dat deze aan de regelgevende en  ethische standaarden beantwoordt. Hij/zij zorgt ervoor dat de gerapporteerde studiedata accuraat, volledig en verifieerbaar zijn op basis van de brondocumenten en is verantwoordelijk te zorgen dat elke klinische studie uitgevoerd wordt in overeenstemming met het studieprotocol en met respect van Good Clinical Practice (GCP).
De CRA verzekert de opvolging en monitoring van de klinische onderzoekssite en beheert en verzamelt de klinisch onderzoeksdocumenten, met inbegrip van het klinische  studieprotocol, de ICFs (Patient Informed Consent Form= Informatie en toestemmingsformulier patiënt), CRFs (Clinical Case Report Form), Investigator Brochure en andere klinisch onderzoek gerelateerde documenten.

Leer meer over de belangrijke rol van patiënten in klinisch onderzoek

Patienten staan centraal in de gezondheidszorg, van preventie en bewustwording tot onderzoek en ontwikkeling van nieuwe therapieën. In klinisch onderzoek zijn patiënten van onmisbare waarde voor het geven van advies in de opzet van de klinische studie en in de keuze van de gepaste parameters. Ze kunnen helpen om de haalbaarheid van de klinische studie en de inclusie snelheid van patiënten te valideren. Het betrekken van patiënten in klinisch onderzoek garandeert dat nieuwe behandelingen in lijn liggen met de behoeften en voorkeuren van het echte leven.

Als aanvulling op jouw opleiding als CRA of als Clinical Study Manager, leer je in dit 2daags programma hoe de biofarmaceutische industrie samenwerkt met patiëntenorganisaties in de klinische ontwikkeling van nieuwe behandelingen. Van bijdragen in de opzet van de klinische studie en het verbeteren van de leesbaarheid van de geïnformeerde toestemming tot het geven van waardevol advies in het efficiënter maken van het patiëntenrekrutering en -retentie. Je leert ook hoe patiëntenorganisaties helpen om het bestaan van een klinisch studie kenbaar te maken binnen de groep van geïnteresseerde patiënten. Daarnaast leer je over het rekruteren van gezonde vrijwilligers voor fase 1 onderzoek.

Dit programma betekent een toegevoegde waarde bij jouw opleiding als CRA en/of Clinical Study Manager. Deze bijkomende kennis zal jouw kansen vergroten om te starten als CRA of respectievelijk geselecteerd te worden wanneer je solliciteert voor een positie als Clinical Study Manager. 

Bekijk hier de inhoud van de cursus

Grensinfopunt

Als u de grens over gaat om te wonen, werken, studeren of ondernemen in België, Duitsland, of Nederland krijgt u te maken met regels en verplichtingen in dat land. Maar het is niet altijd duidelijk wat dit voor u persoonlijk betekent. Wat moet u regelen, wat zijn de gevolgen van emigratie of grensarbeid? Grensinfopunt geeft antwoord op deze en andere vragen.

Partners

flanders.bio & Vives

Cofinanciering

Agentschap Innoveren & Ondernemen & Provincie West-Vlaanderen