Terug

Data analysis & stewardship

Praktijkgericht programma met vier grote pijlers rond data analyse en data stewardship, gebaseerd op de FAIR principes (findable, accessible interoperable en reusable), statistiek, omics data analyse en machine learning.

Bekijk hier de brochure.

Data analyse en stewardship als cruciale elementen van de gezonds- en levenswetenschappensector

De Life Sciences sector is een cruciaal onderdeel van de economie in zowel Vlaanderen als Nederland, en er is een behoefte in deze regio’s aan hoger opgeleiden in deze sector. Op het gebied van data zien we dat de hoeveelheid data die gegenereerd wordt in onderzoeksprojecten in de levenswetenschappen enorm stijgt en daarmee ook de vraag van bedrijven naar experts in  gegevensanalyse en data stewardship. De Helis Academy heeft data analyse en data stewardship gekozen als één van de trainingsthema’s, met een onderverdeling in vier specifieke onderwerpen: omics data analyse, statistiek, Data Stewardship gebaseerd op de FAIR principes (findable, accessible interoperable en reusable) en machine learning.

 

 
Omics data analyse

Transcriptoom data analyse en multi-omics integratie. Bekijk het programma hier.

Fair data stewardship

Data management planning / Onderzoekslevenscyclus. Bekijk het programma hier.

Statistiek

Statistisch denken / Experimenteel ontwerp. Bekijk het programma hier.

Machine learning

Visuele analytics / Data mining & deep learning. Bekijk het programma hier.

Partners

DTL, Maastricht University, TU Eindhoven & VIB

Cofinanciering

Ministerie van Economische zaken, Provincie Antwerpen, Provincie Limburg & Provincie Noord-Brabant