Terug

Data analysis & stewardship

Het belang van data analyse en data stewardship in de levenswetenschappen zal verder blijven toenemen, we kunnen ons maar beter voorbereiden op de toekomst! Deze cursussen bieden jou de kans om je beter voor te bereiden op een loopbaan in deze richting. We bieden praktijkgerichte lessen aan voor vier grote pijlers van de data analyse en data stewardship: Data Stewardship gebaseerd op de FAIR principes (findable, accessible interoperable en reusable), statistiek, omics data analyse en machine learning.

Data analyse en stewardship als cruciale elementen van de gezonds- en levenswetenschappensector

De Life Sciences sector is een cruciaal onderdeel van de economie in zowel Vlaanderen als Nederland, en er is een behoefte in deze regio’s aan hoger opgeleiden in deze sector. Op het gebied van data zien we dat de hoeveelheid data die gegenereerd wordt in onderzoeksprojecten in de levenswetenschappen enorm stijgt en daarmee ook de vraag van bedrijven naar experts in  gegevensanalyse en data stewardship. De Helis Academy heeft data analyse en data stewardship gekozen als één van de trainingsthema’s, met een onderverdeling in vier specifieke onderwerpen: omics data analyse, statistiek, Data Stewardship gebaseerd op de FAIR principes (findable, accessible interoperable en reusable) en machine learning.

Training thema’s  in data analyse en data stewardship

Omics data analyse vereenvoudigt het begrijpen van moleculaire processen van het menselijk lichaam,  zowel in gezonde als in zieke toestand. De analyse van omics data is onmisbaar bij het vinden van nieuwe oplossingen voor  diagnose en behandeling van ziekten.  Om data analyses in de levenswetenschappen goed te kunnen uitvoeren is kennis over de geschikte statistische methodes cruciaal, evenals kennis over machine learning technieken, die ingezet worden om patronen te herkennen in grote datasets.  Daarnaast is kennis nodig van methodes om de resultaten van de data analyse op een heldere manier  te kunnen visualiseren. Verder is FAIR data stewardship noodzakelijk in alle stappen van het onderzoek (generatie, opslag, beheer, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van de data tijdens en na een project).

Het Helis Academy Data Analyse en Stewardship cursusprogramma voldoet aan de behoefte van het werkveld

Alle Helis Academy Data Analyse en Stewardship cursussen zullen in overleg met het werkveld kritisch worden geëvalueerd  en de inhoud zal aangepast worden  om er zeker van te zijn dat we blijven inspelen op de voortdurende veranderende behoeften van bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland.  Om de relevantie voor de sector van de levenswetenschappen te waarborgen, is een vragenlijst naar bedrijven gestuurd om te informeren naar hun specifieke trainingsbehoeften. Daarnaast zijn we actief op zoek naar bedrijven waar we medewerkers kunnen interviewen met betrekking tot hun uitdagingen, hun aanpak en hun trainingsbehoeften op het gebied van data.

Aankomende cursussen

De eerste Helis FAIR data stewardship cursus wordt georganiseerd van 27-29 mei 2019, in the Darwin Incubator in Niel, Belgie. Deze cursus leidt de cursisten door de data life cycle en behandelt aan de hand daarvan de FAIR principes en het begrip FAIR Data Stewardship.  Meer informatie over het cursusprogramma en registratieformulier is hier te vinden.

De Helis Academy biedt ook een cursus aan over Omics data analysis through data integration using biological pathways, networks, and linear models. Deze cursus vindt plaats van 11-14 juni 2019, in de Darwin Incubator in Niel, Belgie. Cursisten zullen kennis opdoen over transcriptomics data analyse en multi-omics data integratie.  Meer informatie over het cursusprogramma en registratieformulier is hier te vinden.

Grensinfopunt

Als u de grens over gaat om te wonen, werken, studeren of ondernemen in België, Duitsland, of Nederland krijgt u te maken met regels en verplichtingen in dat land. Maar het is niet altijd duidelijk wat dit voor u persoonlijk betekent. Wat moet u regelen, wat zijn de gevolgen van emigratie of grensarbeid? Grensinfopunt geeft antwoord op deze en andere vragen.

Partners

DTL, Maastricht University, TU Eindhoven & VIB

Cofinanciering

Ministerie van Economische zaken, Provincie Antwerpen, Provincie Limburg & Provincie Noord-Brabant