Terug

Klinische ontwikkeling

Tijdens de cursus over patiëntgerichtheid in klinische studies leer je over de rol van patiënten en hoe patiëntgerichtheid zich vertaalt in de klinische ontwikkeling van medicijnen, diagnostica en medische apparatuur. Daarnaast kom je meer te weten over het engageren en rekruteren van patiënten voor klinische studies.

 

Klinische ontwikkeling is een belangrijk domein van de gezondheidswetenschappen. Het is één stap in het proces om nieuwe medicijnen of behandelingen op de markt te brengen. Het is gebaseerd op niet-klinisch onderzoek (in micro-organismen/dieren) en verwijst naar de klinische studies die bij mensen worden uitgevoerd en uit verschillende fasen bestaan.In klinische studies onderzoekt en bevestigt men de veiligheid en doeltreffendheid van nieuwe geneesmiddelen, diagnostica en medische hulpmiddelen vooraleer deze vermarkt worden.

Patiëntgerichtheid in klinische studies

De cultuur van klinische ontwikkeling evolueert van één die door onderzoekers wordt gestuurd naar een één die wordt gedreven door de behoeften en perspectieven van patiënten. Patiënten worden niet langer gezien als een loutere bron van gegevens, maar als geïnformeerde medewerkers wiens deelname van vitaal belang is voor het algehele succes van klinische ontwikkeling. Patiëntgericht klinisch onderzoek wordt steeds meer het model dat de industrie volgt. Patiëntgerichtheid betekent het ontwerpen van een klinische studie rond de patiënt. Klinische studies worstelen vaak met zowel het rekruteren als behouden van patiënten. Het creëren van een patiëntgerichte oplossing houdt in dat er feedback wordt verkregen van patiënten zelf en dat er beslissingen worden genomen op basis van hun behoeften en perspectieven. Het identificeren en aanpakken van onvervulde behoeften van patiënten is een belangrijk doel geworden in klinische ontwikkeling. Patiëntgerichte benaderingen van klinische studies worden aangewend om dit doel te bereiken.

Maar wat betekent het in de praktijk om patiëntgericht te zijn? Welke tactieken gebruiken grote farmabedrijven om patiëntgerichtheid een realiteit te maken in hun studies? Wat betekent patiëntgerichtheid voor jouw rol als CRA of Clinical trial manager? En wat betekent het vanuit het perspectief van een patiënt? Deze cursus is bedoeld om een ​​antwoord te geven op deze vragen door middel van lezingen, getuigenissen, een workshop en een rondleiding. Je leert hoe de biofarmaceutische industrie samenwerkt met patiëntenorganisaties in de klinische ontwikkeling van nieuwe medicijnen, diagnostica en medische apparatuur. Van bijdragen in de opzet van een klinische studie en het verbeteren van de leesbaarheid van de geïnformeerde toestemming tot het geven van waardevol advies in het efficiënter maken van het patiëntenrekrutering en -behoud. Je leert ook hoe patiëntenorganisaties helpen om het bestaan van een klinische studie kenbaar te maken binnen de groep van geïnteresseerde patiënten.

Grensinfopunt

Als u de grens over gaat om te wonen, werken, studeren of ondernemen in België, Duitsland, of Nederland krijgt u te maken met regels en verplichtingen in dat land. Maar het is niet altijd duidelijk wat dit voor u persoonlijk betekent. Wat moet u regelen, wat zijn de gevolgen van emigratie of grensarbeid? Grensinfopunt geeft antwoord op deze en andere vragen.

Partners

flanders.bio & Vives

Cofinanciering

Agentschap Innoveren & Ondernemen & Provincie West-Vlaanderen